Mentions légales

Garage Ceulemans Nv
BTW nr.   BE 0441.153.624

Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid

Onder ‘verwerking’ verstaan wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen, archiveren of vernietigen van deze gegevens.

Garage Ceulemans Nv, Brusselsesteenweg 64 in 3020 Herent, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke vraag omtrent dit onderwerp kunt u ons via briefwisseling stellen op het adres hiervoor of elektronisch via: info@groepceulemans.be.

AutoScout24 décline toute responsabilité concernant l’exactitude des informations fournies